Βασική ιδέα είναι η δημιουργίας μιας ένωσης των Ελλήνων ιατρών και οδοντίατρων που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και
αποτελούν τμήμα της διασποράς του πνευματικού πλούτου της χώρας μας.

Η ιδέα εντάσσεται στην προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας για την συγκέντρωση των Ελλήνων της διασποράς σε όλον τον κόσμο.

Στόχοι:1. Η καταγραφή όλων των Ελλήνων Ιατρών και Οδοντιάτρων στο ΗΒ, τα νοσοκομεία και οι χώροι που εργάζονται και οι ειδικότητες που
κατέχουν.

2. Η μεταξύ μας επικοινωνία και γνωριμία .

3. Η ανταλλαγή έγκυρων πληροφοριών για νοσοκομεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους.

4. Η ενεργός συμμετοχή και παρουσία της ένωσης μας στην Ελληνική κοινότητα της διασποράς στο Η.Β.

5. Η δημιουργία ομάδας με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας π.χ με προγράμματα υποτροφιών/ scholarship funds.

6. Η στήριξη και καθοδήγηση των νέων ειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων.

7. Η δημιουργία γραμμής επιστημονικής υποστήριξης που θα αφορά κυρίως τους νέους Έλληνες ιατρούς και οδοντιάτρους που προσπαθούν να κάνουν καριέρα στο NHS ή πανεπιστημιακή/ ακαδημαϊκή καριέρα.

8. Ως φορέας να αποτελέσουμε οντότητα προώθησης των επιστημονικών απόψεων μας στην Ελλάδα.

9. Η επικοινωνία και συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές Ελληνικών Πανεπιστημίων να ενταθεί και να ενισχυθεί και να διευρυνθεί στους τομείς
έρευνας και διδασκαλίας.

10. Η επικοινωνία και συνεργασία με άλλων αντίστοιχων ιατρικών και οδοντιατρικών ενώσεων Ελλήνων της διασποράς ανά τον κόσμο.

11. Ως φορέας να επικοινωνούμε με την Ελληνική πολιτεία και την Πρεσβεία μας για θέματα που αφορούν τον κλάδο μας και μπορεί να προκύψουν κυρίως σε σχέση με το Brexit.

12. H συνεργασία με την Ελληνική πολιτεία θα βοηθήσει σε επαναπατρισμό για όσους από εμάς το επιθυμούν ή το επιθυμήσουν στο μέλλον. Η συλλογική μας και οχι η ατομική προσπάθεια μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επιστροφή και τους όρους εργασίας μας στην Ελλάδα.

13. Η οργάνωση εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό αλλά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και η συμμετοχή μας ως φορέα σε άλλες εκδηλώσεις και δράσεις των Ελλήνων της διασποράς.